ANBI-belastingdienst

Schenken met een belastingvoordeel

ANBIStichting Broca is door de belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties/ giften van particulieren en bedrijven geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift.

Door hier te klikken kunt u op de site van de belastingdienst zelf controleren of een instelling is aangewezen als ANBI.

Fiscale naam: Stichting Broca
Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van Stichting Broca is: 856198511

Slim gebruik maken van het belastingvoordeel

Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. Er kan gekozen worden om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling naar keuze.

Wilt u Stichting Broca steunen met een periodieke schenking?

Een periodieke schenking in geld of natura hoeft niet meer vastgelegd te worden in een notariële akte. Een schriftelijke overeenkomst (schenkingsovereenkomst) tussen u en Stichting Broca waarin de voorwaarden staan vermeld ten aanzien van uw gift is voldoende.

Periodieke schenking in geld: download hier het formulier (de schenkingsovereenkomst) voor een periodieke schenking in geld.

Periodieke schenking in natura: download hier het formulier (de schenkingsovereenkomst) voor een periodieke schenking in natura.

Mocht u een periodieke schenking aan Stichting Broca willen doen, dan vragen wij u de desbetreffende schenkingsovereenkomst te downloaden en in tweevoud op te maken, te ondertekenen en inclusief een kopie van uw geldig legitimatiebewijs per post te sturen naar:

Stichting Broca
Jule Stynestraat 20, 3543 DR Utrecht

Na ontvangst zullen wij de overeenkomst zo snel mogelijk verwerken en u een ondertekend exemplaar terug sturen.

Let op! De ingevulde en ondertekende schenkingsovereenkomsten hoeven niet naar de Belastingdienst te worden toegestuurd. Stichting Broca zal een overeenkomst in haar administratie opnemen en u dient deze overeenkomst ook goed te bewaren. De belastingdienst kan bij controles u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.