Steun ons

Stichting Broca is geheel afhankelijk van giften, wij kunnen uw steun hard gebruiken om onze doelen te verwezenlijken. Heeft u interesse om onze initiatieven financieel te steunen, dit kan op verschillende manieren:

  • eenmalige donatie particulier, u kunt eenvoudig gebruik maken van de online doneer mogelijkheid op onze website
  • word vriend van Stichting Broca vanaf €5,- per maand
  • zakelijk doneren eenmalig of periodiek
  • kom in aktie voor stichting Broca. Samen kunnen we meer, samendoen we meer.

Het bestuur signaleert behoeften vanuit de doelgroep en formuleert aan de hand van dit signaal een project. Duidelijk moet zijn wat het doel is van het project, wie er baat bij hebben en hoeveel geld er nodig is om het project uit te voeren. Aan de hand van deze gegevens worden er fondsen geworven. Deze fondsen kunnen op verschillende manieren worden verworven. Door middel van inzamelingsacties, evenementen, particuliere giften of subsidies.
Wanneer de stichting de beschikking heeft over het bedrag dat gemoeid is met het project wordt tot uitvoering van het project overgegaan. Projecten kunnen worden uitgevoerd door het bestuur of door derden indien de benodigde expertise niet beschikbaar is binnen het bestuur.

Donateurs

0+

Projecten

0+

Mooie momenten

0+