Oprichting

Stichting BROCA is een particulier initiatief van Ellen Elings, moeder van Steyn en Mirthe en Johan Meulen, vader van Vera en Isa. Steyn en Isa hebben beide het Angelman Syndroom. Aanleiding voor de oprichting van de stichting was het feit dat mensen met het Angelman Syndroom hun leven lang veel zorg nodig hebben.

Door de ontwikkelingen in de zorgsector is het voor veel gezinnen lastig om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Gemeentes/ verzekeringsmaatschappijen voorzien gezinnen steeds minder vaak van de hulpmiddelen die zij hard nodig hebben. Door de hoge prijzen van deze hulpmiddelen is het zelfstandig aanschaffen van deze middelen voor veel mensen onbereikbaar geworden. Daarnaast zijn er nog steeds veel professionals die nog nooit van het Angelman Syndroom gehoord hebben, en weten deze dus ook niet wat deze mensen nodig hebben.

Johan en Ellen vonden het tijd dat er iets ging gebeuren en hebben Stichting BROCA opgericht. Enerzijds om meer aandacht te vragen voor het Angelman Syndroom, anderzijds om gezinnen te helpen een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Donateurs

0+

Projecten

0+

Mooie momenten

0+